• Для слабозорих
Написати звернення
Головна » Діяльність » Ремонт Обладнання Електричних Мереж

Діяльність

Форма оперативної заявки

Форма пропозиції щодо відключення обладнання

Реєстр Аварійних відключень Західної філії

Реєстр Аварійних відключень Східної філії

«Надійність передачі електричної енергії багато в чому визначається технічним станом обладнання. Підтримання енергообладнання в справному стані забезпечується шляхом своєчасного обслуговування та ремонту.
ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачі, електроустановки яких приєднані до системи розподілу, забезпечують експлуатацію власних електроустановок відповідно до вимог Кодексу систем розподілу, нормативно-технічних документів та вимог технічної документації заводів-виробників власних електроустановок.
Під час проведення робіт з технічного обслуговування, ремонтних робіт, випробувань на об’єктах електроенергетики в системі розподілу на межі балансової належності електроустановок ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачі повинні забезпечувати узгодження заходів з техніки безпеки, у тому числі узгодження режимів роботи задіяного обладнання електроустановок, узгодження заходів із заземлення електроустановок, перемикання в електроустановках тощо.
Кодексом системи розподілу визначено, що виведення з роботи обладнання системи розподілу здійснюється з метою його ремонту, резерву, реконструкції, технічного переоснащення, консервації або зняття з експлуатації.
Виведення з роботи електроустановок ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачів здійснюється на підставі затверджених річних та місячних планів-графіків (плани-графіки на місяць складаються на підставі річних), які розробляються ДП «Регіональні електричні мережі» та узгоджуються з Користувачами.
З метою складання планів-графіків Користувачі мають подавати до ДП «Регіональні електричні мережі» пропозиції щодо відключення власних електроустановок за встановленою формою.
Термін подання пропозицій – до 15 жовтня року, що передує плановому.
Складений річний план-графік погоджується із Користувачами, визначеними Кодексом систем розподілу:

  • суб’єкти, які експлуатують генеруючі установки потужністю понад 1 МВт;
  • суб’єкти, які експлуатують електроустановки споживання потужністю понад 1 МВт (рахується загалом по площадці вимірювання);
  • основні споживачі (щодо власних електроустановок та електричних мереж);
  • оператори малих систем розподілу (ОМСР) щодо власних електроустановок та електричних мереж та щодо електроустановок Користувачів МСР (якщо це може призвести до впливу на параметри роботи системи розподілу);
  • користувачі 1-ї та 2-ї категорії надійності електропостачання (щодо збереження в роботі резервного живлення).

Погодження річних планів-графіків виведення обладнання має бути завершено за 1 календарний місяць до початку планового року.
У разі непогодження Користувачем окремих дат та/або тривалості виведення з роботи обладнання системи розподілу відповідно до запропонованого плану-графіка Користувач надає ДП «Регіональні електричні мережі» повідомлення із зазначенням підстав своєї незгоди.
Якщо виведення з роботи обладнання системи розподілу суттєво впливає на технологічні процеси діяльності Користувача (недопустима тривалість виведення з роботи обладнання, очікувані збитки Користувача тощо), ДП «Регіональні електричні мережі» може запропонувати альтернативні варіанти.
У разі непогодження графіка виведення з роботи електроустановок ДП «Регіональні електричні мережі» Користувачем, який приєднаний до його мереж, ДП «Регіональні електричні мережі» приймає рішення щодо виведення електроустановок з роботи виходячи з умов надійності та безпеки експлуатації власних електричних мереж та інформує про це Користувача.
Узгоджені та затверджені плани-графіки є обов’язковими для виконання ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачами.
ДП «Регіональні електричні мережі» не пізніше ніж за 10 днів до початку планового року сповіщає Користувачів про строки та тривалість виведення електроустановок з роботи, що впливає на режим роботи або надійність енергозабезпечення цих Користувачів, відповідно до затверджених ДП «Регіональні електричні мережі» річних планів-графіків.
Порядок, остаточні терміни та тривалість виведення електроустановок з роботи визначаються оперативними заявками на виведення електроустановок встановленої форми, які подаються на розгляд до відповідної диспетчерської служби».

«Введення в роботу нового обладнання Користувача або обладнання Користувача, яке знаходилося в резерві чи консервації, також здійснюється за оперативною заявкою Користувача.
Бланк оперативної заявки розміщено на нашому сайті. Всі графи бланку обов’язкові до заповнення.
У разі необхідності ДП «Регіональні електричні мережі», в управлінні або віданні якого знаходиться обладнання, має право запросити у Користувача додаткові дані, крім зазначених у заявці.
Кодексом системи розподілу визначено, що диспетчерському управлінню (оперативному управлінню або оперативному віданню) ДП «Регіональні електричні мережі», крім його власних, підлягають електроустановки:

  • малих систем розподілу (МСР);
  • виробників електричної енергії потужністю понад 1,0 МВт, крім виробників, які знаходяться у диспетчерському управлінні оператора системи передачі (ОСП);
  • споживачів електричної енергії, у складі яких є струмоприймачі потужністю понад 5 МВт;
  • споживачів електричної енергії, електричні мережі яких знаходяться у спільному користуванні з ДП «Регіональні електричні мережі».

ДП «Регіональні електричні мережі» визначає оперативну підпорядкованість обладнання, що приєднане до його мереж, за формами оперативного управління або відання відповідно до ступеня впливу на режим або надійність роботи обладнання.
Оперативний персонал Користувачів підпорядковується оперативному персоналу ДП «Регіональні електричні мережі» щодо управління обладнанням, яке знаходиться в оперативному управлінні або віданні ДП «Регіональні електричні мережі», та повинен виконувати відповідні команди ДП «Регіональні електричні мережі».
Взаємодія між ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачами щодо розподілу обладнання за формами оперативної підпорядкованості, здійснення диспетчерського управління, а також порядку підпорядкування оперативного персоналу має здійснюватися на договірних засадах.
ДП «Регіональні електричні мережі» та Користувачі мають розробити положення та інструкції, що деталізують їх взаємодію щодо диспетчерського управління системою розподілу.
ДП «Регіональні електричні мережі» при цьому визначає перелік положень та інструкцій щодо диспетчерського управління, вимоги щодо змістовної частини, а також порядок їх узгодження для кожного Користувача. Положення та інструкції мають відповідати вимогам чинних нормативно-технічних документів».

Офіційні інтернет-представництва

©2023  ДП «Регіональні електричні мережі»